Team Members

Home Team
Modül 1

ASR nin tanıtımı, ASR nedir, ASR Eğitiminin Amaç ve Hedefleri Nelerdir

circle1

Omurga problemleri ve Genel terimler
Skolyoz probleminde kullanılan temel terimler
Kifoz problemlerinde kullanılan temel terimler
Hiperlordoz problemlerinde kullanılan temel terimler
Spondilolistezis probleminde kullanılan temel terimler

circle1

Omurganın biyomekanisi ve değerlendirilmesi
Omurganın genel artrokinematik özellikleri
Farklı problemlere yol açabilecek biyomekanik varyasyonlar
Omurga problemlerinde değerlendirme kriterleri

circle1

Omurga Problemlerinin sınıflandırılması
Skolyoz
Hipo-hiper lordoz
Spondilolistezis
Disk hernisi
Spondiloz
Spinal stenoz

circle1

Omurganın fonksiyonel anatomisi ve kinezyolojisi
Omurga problemlerinde anatomik varyasyonlar
Omurga problemlerinde kinezyolojik varyasyonlar

triangle2
circle2

Proğram hakkında bilgi almak ve kaydolmak için;